Ημιπολύτιμοι Λίθοι - Χειροποίητα Κοσμήματα
Τηλεφωνικές Παραγγελίες και Πληροφορίες: 215-550-7774

Όροι Χρήσης

Η lillysgem.com δεσμεύεται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι προστατευμένα.Θα πρέπει να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένες πληροφορίες με τις θα αναγνωρίζεστε κατά τη χρήση σελίδας και τότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η lillysgem.com μπορεί να αλλάξει αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό ενημερώνοντας τη σελίδα.Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να βεβαιωθείτε ότι είστε ευχαριστημένοι με τυχόν αλλαγές.Η πολιτική αυτή είναι σε ισχύ από 01.11.2013

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το lillysgem.com εφαρμόζοντας πιστά τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) Το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και όλες τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών/πωλητών και χρηστών/αγοραστών καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007). Σημειώνεται ότι ο χρήστης/αγοραστής σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση ή τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Πνευματική Ιδιοκτησία:

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του lillysgem.com, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Oλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο lillysgem.com ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τι συλλέγουμε:

Μπορούμε να συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες :
• το όνομα και τον τίτλο εργασίας
• τα στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• δημογραφικές πληροφορίες,όπως ταχυδρομικό κώδικα,τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας
• άλλες πληροφορίες σχετικές με έρευνες ή / και προσφορές πελατών

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους :
• Εσωτερική τήρηση αρχείων
• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
• Μπορούμε να σας στείλουμε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να βρείτε ενδιαφέρουσες χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει
• Από καιρό σε καιρό,μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς.Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,τηλεφώνου ή φαξ.Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

Ασφάλεια

Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλής.Για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη,έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές,ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για να διαφυλάξουμε και να ασφαλίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε online.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο ζητά την άδεια να τοποθετηθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.Μόλις συμφωνήσετε το αρχείο προστίθεται και βοηθά στην ανάλυση της κυκλοφορίας στο web ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε ένα συγκεκριμένο site.Τα cookies επιτρέπουν σε δικτυακές εφαρμογές να ανταποκριθούν σε εσάς ως άτομο.Η δικτυακή εφαρμογή μπορεί να προσαρμόσει τις δραστηριότητές της στις ανάγκες σας,συμπαθεί και αντιπαθεί μέσω της συλλογής και έχει τη δυνατότητα να θυμάται πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.
Χρησιμοποιούμε τα cookies καταγραφής κίνησης για να εντοπίσετε ποιες σελίδες είναι διαθέσιμες.Αυτό μας βοηθά να αναλύουμε δεδομένα σχετικά με την κίνηση της ιστοσελίδα και να βελτιώνουμε την ιστοσελίδας μας προκειμένου να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες των πελατών.Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα.
Συνολικά,τα cookies μας βοηθούν ώστε να σας δώσουμε μια καλύτερη ιστοσελίδα,επιτρέποντας μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες βρίσκεται χρήσιμες και ποιες όχι.Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς,εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.
Μπορείτε να επιλέξετε να δεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies.Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies,αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του φυλλομετρητή σας να αρνείται τα cookies αν προτιμάτε.Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει από το να επωφεληθείτε πλήρως από την ιστοσελίδα.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια ο Ιστότοπος αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.Ωστόσο,αφού έχετε χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους για να φύγουν από τον ιστότοπό μας ,θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στους άλλους ιστότοπους.Ως εκ τούτου,δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των τυχόν στοιχείων που παρέχετε κατά την επίσκεψη σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν διέπονται από την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.Πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή και να κοιτάτε τη δήλωση περί απορρήτου που ισχύει για την κάθε ιστοσελίδα.

Ελέγχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες

Μπορείτε να επιλέξετε να περιοριστεί η συλλογή ή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών με τους ακόλουθους τρόπους :
• κάθε φορά που θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μία φόρμα στην ιστοσελίδα,αναζητήστε το κουτί που μπορείτε να κάνετε κλικ για να δείξει ότι δεν θέλετε οι πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης
• εάν έχετε συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και αλλάξατε γνώμη μπορούμε να το διορθώσουμε αρκεί να έρθετε σε επαφή μαζί μας.
• Ο Ιστότοπος δεν διατηρεί ποτέ και για κανέναν λόγο στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλων τρόπων πληρωμής.

Εμείς δεν θα πουλήσουμε,διανέμουμε ή μισθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους,εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή μας το επιτρέπει ο νόμος.Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με τρίτους που θεωρούμε ότι μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες αν μας το επιτρέψετε.
Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που έχουμε συλλέξει για εσάς είναι λανθασμένη ή ελλιπής, παρακαλούμε γράψτε ή στείλτε μας email το συντομότερο δυνατό στην παραπάνω διεύθυνση.Θα διορθώσουμε αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώσεται ότι είναι λανθασμένη.